“Annetamine on üks viise kuidas ühiskond ja inimesed tegelevad teravate ja krooniliste probleemidega meie ümber” – Giving Forum

Annetamise kultuuri edendamiseks koostas Praxis ülevaate annetamisest Eestis ja välismaal ning tegi soovitusi tulevikuks. Ühe peamise järeldusena tuleb uuringust esile, et kõige vajalikum on annetamise väärtustamine ning selle kujundamine igapäevase mõtteviisi osaks. Olulise komponendina annetamise edendamisel nähti ka maksupoliitilise keskkonna arendamist, puudutades näiteks maksusoodustuste piirmäärade tõstmist, soodustuste laiendamist ja teatud definitsioonide osas selguse loomist. Eelneva kõrval tehakse soovitusi, kuidas arendada nii annetajaid kui ka annetuste kogujaid, nii et nende tegevus oleks teadlikum, ausam, oskuslikum ning võimekam. Samuti, kuidas riik saab maandada annetuste kogumisega seotud riske ning kuidas oleks annetamispraktikaid tulevikus võimalik paremini uurida.

Läbi viidud uuringust selgub, et üldiselt on annetamisega seonduv olukord Eestis paranenud. 2009. aastal esitas kingituste ja annetuste ning muude tulude deklaratsiooni 1315 tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kuuluvat organisatsiooni. Nendest annetusi deklareeris 640 ühendust summas 304,6 miljonit krooni. See on küll 12 miljoni võrra vähem võrreldes aasta varasemaga, samas näitab annetuste kogusumma perioodil 2005–2009 tervikuna vaadates siiski suurenevat trendi.

annetusmudel

Vaatluse all olnud riikidega võrreldes on Eestis annetamine ja kinkimine vabaühendustele võrdlemisi vähelevinud. Kui Eestis oli 2009. aastal annetajate osakaal ca 5,4% elanikkonnast, siis võrdluseks on sama näitaja Kanadas 23% ja Suurbritannias 56%.

Statistikat nähtub ka, et projekti koostamise aastal oli enamus annetusi läinud Tallinnas ja Harjumaal tegutsevatele organisatsioonidele: 252,6 miljonit krooni 304,6 miljonist. Annetusi ja kingitusi saanud organisatsioonidest moodustavad kõige suurema hulga spordiklubid, vaba aja veetmise, meelelahutuse ja kultuurilise tegevuste või huvialadega seotud ühendused.

„Annetamine vajab kultuurilist ärkamist ja inimeste suhtumist annetamisse kui ühiskonna ja seeläbi ka iseenda küpsuse ja ühtekuuluvuse ning terviklikkuse märki. Annetamise tase riigis räägib selle maa kodanikuühiskonnast – kui suures ulatuses on inimesed valmis panustama teiste abistamisse ja arusaamist oma seotusest iga maailma probleemi ja murega.“ – World Giving Index 2010

Vaata ka

Käsiraamat vabaühendustele “Kuidas koguda annetusi ja hoida toetajaid?