On heameel kutsuda Teid Vabatahtlike messi raames osa võtma kahest Praxise uuringu esitlusest: kolmapäeval 4. mail kell 14.30 räägime vabatahtliku tegevuse väärtuse hindamisest ja reedel 6. mail kell 14.30 annetuspraktikatest ning soovitustest, kuidas annetamist Eestis parandada. Esitlused toimuvad Nokia Kontserdimaja konverentsiruumes.

4. mail kell 14.30 “Vabatahtlike tegevuse majandusliku ja sotsiaalse väärtuse hindamine”
Vabatahtlike töö hindamise analüüs annab vastuseid küsimustele: mis on vabatahtlike pühendatud aja hind rahas? Mis on nende töö sotsiaalne mõju? Sedalaadi info on vajalik otsustajatele, kes kujundavad kodanikuühiskonna ja teiste valdkondade poliitikat Eestis. Info on vajalik ka kodanikuühenduste tegevuste rahastajatele, et mõista ja hinnata vabatahtliku tegevuse väärtust nende rahastatavates tegevustes.

Kui me teame vabatahtliku tegevuse ulatust ja iseloomu, saame sellele suuremat tähelepanu pöörata, seda efektiivsemalt juhtida, parandada poliitikakujundust ning kokkuvõttes saame suuremat ühiskondlikku kasu. Samuti soovivad vabatahtlikud oma aja ja oskustega panustades tajuda, mis on nende tegevuse majanduslik ja sotsiaalne väärtus, seda eriti juhtudel, kui tegutsetakse valdkonnas, kus nö. käega katsutav mõju on raskesti tajutav. Selle väärtuse parem tajumine aitab kaasa vabatahtlike pühendumusele.

6. mai kell 14.30 “Annetuspraktikad ja soovitused organisatsioonidele”
Püüdes vastata küsimusele, milleks on mõtet annetusi koguda ja milleks mitte, tuleks ehk küsida, mille nimel hoolivail kodanikel üldse tasub koonduda ja seljad kokku panna? Vastus on ilmselge – kodanikuühiskonnal puuduvad piirid. Kui algatusele jagub toetust inimeste näol, aga puudu jääb rahast või asjadest, on täiesti normaalne püüda lisaks vabatahtlikule tööle koguda ka ainelist toetust.

Et annetamine oleks meie igapäevase mõtteviisi ja käitumise osa peame me annetamist väärtustama. Selleks on vajalik järjepidev teadlik väärtuste kujundamisele suunatud kommunikatsioon, et arendada ja juurutada annetuste kogujate, annetajate ning poliitika- ja seadusekujundajate arusaama ja mõistmist annetamise vajalikkusest ja kasuteguritest. Seda on näidanud ka teiste riikide kogemused ning Eesti ühenduste endi terav puudusetundmine taolisest ettevõtmisest.

Kõik osalejad saavad kaasa ka Annetamise Käsiraamatu “Kuidas koguda annetusi ja hoida toetajaid?”. Esitlused toimuvad Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta raames korraldataval Vabatahtlike messil Nokia kontserdimajas.

Osalemine on kõigile prii.