Annetused on vabaühenduste toimimise jaoks tähtsad, sest ainult oma kapitaliga toime ei tulda. Koolitusel antakse sisukas ja praktiline ülevaade annetamise olemusest ja tähtsusest.

Koolituse eesmärk on vabaühenduste annetuste kogumise võimekuse kasv, laiemalt annetamise väärtustamine ühendustes ja ühiskonnas ning annetajate arvu ja annetuste suuruse kasv. Koolituse sihtrühm on kõik ühendused, kes oma töös annetusi koguvad või planeerivad seda tulevikus teha.

Koolitused toimuvad loengu, individuaalse ja rühmatöö vormis. Samuti peavad osalejad välja töötama annetamise kogumise plaani oma ühenduses.

Koolitusel käsitletakse annetamise konteksti, arenguid ja trende. Keskendutakse nii annetuste kogujatele kui annetajatele. Samuti arutletakse õigusaktide nõuete rakendamisest annetuste kogumisel, maksustamises ja aruandluses.

Osalejad teevad rühmatöid, et tutvuda erinevate annetamiste praktikatega Eestis ning analüüsitakse neid.