Töö- ja sotsiaalpoliitika käimasolevad projektid

Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine üld- ja kõrgharidusse

Teostajad:
Helen Biin, Marre Karu, Eve Mägi, Pirjo Turk, Eneli Mikko, Kairi Talves (TÜ)
Kestus:
2014 - 2015
Finantseerijad:

Programmi „Täiskasvanute tööalane koolitus ja arendustegevused“ mõju hindamine

Teostajad:
Reelika Leetmaa, Andres Võrk, Laura Kirss, Miko Kupts
Kestus:
2014 - 2015
Finantseerijad:
Märksõnad:
Täiskasvanute koolitus, mõju hindamine

Töötingimused ja töösuhted avalikus sektoris

Teostajad:
Märt Masso, Liina Osila, Jane Järvalt
Kestus:
2013 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
keskvalitsus, avalik teenistus, töösuhted, töötingimused, võrdlev juhtumianalüüs

Peredele mõeldud toetuste ning alushariduse ja lapsehoiuteenuse mõjude analüüs

Teostajad:
Andres Võrk, Reelika Leetmaa, Helen Biin, Alari Paulus (Essexi Ülikool), Cenely Leppik (Tartu Ülikool)
Kestus:
2013 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
peretoetused, lapsehoiuteenused, vaesus, mikrosimulatsioonimudel EUROMOD

Sotsiaalkaitse reformide mõju hindamise ekspertide võrgustik

Teostajad:
Andres Võrk, Riina Sikkut
Kestus:
2013 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
sotsiaalpoliitika, sotsiaalkaitse, pension, tervishoid, hoolekanne

Aktiivse vananemise potentsiaal Euroopas

Teostajad:
Reelika Leetmaa, Gerli Paat-Ahi, Andres Võrk, Vootele Veldre, Liina Osila, Reelika Ermel, Kirsti Nurmela, Riina Sikkut
Kestus:
2013 - 2017
Finantseerijad:
Märksõnad:
aktiivne vananemine

Lapsed õigussüsteemis

Teostajad:
Marre Karu
Kestus:
2012 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
lapse õigused

Soolise võrdõiguslikkuse ekspertide võrgustik

Teostajad:
Marre Karu
Kestus:
2012 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
sooline võrdõiguslikkus, sotsiaalne kaasatus, sotsiaalkaitse

Euroopa töötingimuste, töösuhete ja struktuurimuutuste monitooringud

Teostajad:
Kirsti Nurmela, Liina Osila, Pirjo Turk
Kestus:
2010 - 2018
Finantseerijad:
Märksõnad:
kollektiivsed töösuhted, sotsiaalpartnerlus, töötingimused, restruktureerimine

Euroopa tööhõivepoliitika ekspertide võrgustik

Teostajad:
Reelika Leetmaa, Kirsti Nurmela
Kestus:
2009 - 2017
Finantseerijad:
Märksõnad:
Tööturg, aktiivne tööpoliitika, tööhõive, töötus, turvaline paindlikkus

EUROMODi mudeli Eesti osamudeli arendamine

Teostajad:
Andres Võrk, Alari Paulus (Essexi ülikool)
Kestus:
2009 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
Mikrosimulatsioonimudel, maksud, toetused