Hariduse käimasolevad projektid

Eesti põhikooli- ja gümnaasiumivõrgu analüüs aastaks 2020

Teostajad:
Laura Kirss, Kaire Põder, André Veski, Triin Lauri
Kestus:
2013 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
üldhariduskoolid, koolivõrgu analüüs, koolivõrgu prognoos

Rahvusvaheline täiskasvanute oskuste uuring PIAAC: temaatilised aruanded

Teostajad:
Praxis ja CentAR
Kestus:
2013 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
täiskasvanute oskused, tööturg

E-oskused kõrghariduse õppekavades ja valdkondlik kontekst Euroopas: Eesti olukorra analüüs

Teostajad:
Eve Mägi, Merle Laurits
Kestus:
2013 - 2013
Finantseerijad:
Märksõnad:
Euroopa, e-oskus, poliitika, IKT, kõrgharidus

One Baltic Sea Region (ONE BSR)

Teostajad:
Laura Kirss, Katrin Pihor, Reelika Leetmaa, Vootele Veldre, haridus-, majandus- ning töö- ja sotsiaalpoliitika programm
Kestus:
2012 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
Talendipoliitika, talentide hoidmine ja meelitamine, ajude äravool

Rahvusvaheline üliõpilaste eluolu uuring EUROSTUDENT V

Teostajad:
Hanna-Stella Haaristo, Laura Kirss, Mihkel Nestor, Eve Mägi
Kestus:
2012 - 2015
Finantseerijad:
Märksõnad:
kõrgharidus, üliõpilased, kõrghariduse sotsiaalne mõõde, üliõpilaste eluolu

Migratsioonitausta ja eesti keelest erineva emakeelega õpilaste haridus. Eesti ekspert SIRIUS võrgustikus

Teostajad:
Eve Mägi, Mihkel Nestor
Kestus:
2012 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
Haridus, migratsioon, hariduspoliitika

Noorsootöö seiresüsteemi arendamine ja rakendamine

Teostajad:
Katrin Pihor, Eve Mägi, Laura Kirss, Marre Karu, Gerli Paat-Ahi, Marti Taru, Piret Talur
Kestus:
2010 - 2013
Finantseerijad:
Märksõnad:
noored, seiresüsteem, indikaatorid

Eraõpetus: otsides võimalikke lahendusi

Teostajad:
Laura Kirss
Kestus:
2009 - 2010
Finantseerijad:
Märksõnad:
eraõpetus, eratunnid, järeleaitamine, riigieksamiteks valmistumine, varjatud haridus