Praxis tugineb poliitikateemade valikul oma missioonile, väärtustele ja visioonile. Kuna meie eesmärk on juhtida tähelepanu lahendamist vajavatele probleemidele ühiskonnas, siis valime sellest lähtuvalt ka teemad, millega me tegeleme.

Konkreetsemad projektiteemad valitakse lähtudes kahest põhimõttest. Esiteks, algatab PRAXIS ise uurimisprojekte erinevatel teemadel juhtimaks tähelepanu ühiskonna valupunktidele ja toomaks uusi teemasid ühiskondlikku arutellu. Need teemad ei pruugi varem olla valitsuse või teiste poliitikakujundajate huviorbiidis. Teiseks, jälgib PRAXIS tähelepanelikult oma peamiste partnerite, eelkõige avaliku sektori tegevust, et osaleda aktiivselt poliitikakujundamises ning pakkuda sõltumatuid tõenduspõhiseid valikuid otsustusprotsessi rikastamiseks. 

Praxise tegevusvaldkonnad on:

  • töö- ja sotsiaalpoliitika,
  • majanduspoliitika,
  • hariduspoliitika,
  • tervisepoliitika,
  • valitsemise ja kodanikeühiskonna poliitika.

Praxise tugevuseks on kõikide valdkondade omavaheline tihe koostöö, mis võimaldab lahenduste väljatöötamisel arvestada vastastikuseid mõjusid.

 

Praxis soovitab

Korraldad konverentsi, plaanid koolitust oma asutuses, soovid läbi viia temaatilist töötuba? Kutsu Praxise ekspert esinema!

Publikatsioonid

Autor:
Praxis, TTÜ
Pealkiri:
Avaliku teenistuse koolitussüsteemi ja arenguvajaduste analüüs
Aasta:
2011
Keel:
ET

Trükised

» veel trükiseid