Valitsemise ja kodanikuühiskonna käimasolevad projektid

Avalike teenuste osutamise olukorra kaardistus

Teostajad:
Maiu Uus, Rauno Vinni, Merit Tatar (külalisuurija)
Kestus:
2014 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
avalikud teenused, delegeerimine, kodanikuühendus, KOV

ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni sõltumatu järelevalve, edendamise ja kaitse komitee loomine ning koordineerimine

Teostajad:
Tiina Ojakallas, Hille Hinsberg, Vootele Veldre, Eesti Inimõiguste Keskus
Kestus:
2013 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
2014

Vabakonna tulevikugrupp

Teostajad:
Hille Hinsberg, Jane Matt
Kestus:
2013 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
vabakond, tulevikutrendid

Meieraha.eu, riigieelarve e-lahendus

Teostajad:
Hille Hinsberg
Kestus:
2012 - 2013
Finantseerijad:
Märksõnad:
e-lahendus, eelarve, KOV

Vabaühenduste sisedemokraatia: liikmete ja sihtrühmade kaasamine poliitikakujundamises osalemisel

Teostajad:
Maiu Uus, Jane Matt, Tanel Vallimäe (külalisuurija)
Kestus:
2012 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
vabaühendus, kodanikuühiskond, kaasamine, poliitikakujundamine

Valitsemise valvurid

Teostajad:
Praxis ja partnerid
Kestus:
2012 - 2015
Finantseerijad:

Lõimumisarutelud Euroopa kolmandate riikide kodanikega

Teostajad:
Maiu Uus, Hille Hinsberg, Eneli Mikko, partnerina Balti Uuringute Instituut
Kestus:
2012 - 2013
Finantseerijad:
Märksõnad:
lõimumine, integratsioon, kaasamine, osalemine, Euroopa kolmandate riikide kodanikud, uussisserändajad, poliitikakujundamine, kodanikepaneel, kodanikekohus

Praxise Mõttehommikud

Teostajad:
Praxis
Kestus:
2008 - 2013
Finantseerijad:
Märksõnad:
dialoog, ühendus, poliitik, mõttehommik