Majanduspoliitika käimasolevad projektid

Põlevkivi kasutamise demograafiliste mõjude analüüs aastani 2030

Teostajad:
Mari Rell, Miko Kupts
Kestus:
2014 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
põlevkivi, põlevkivitööstus, mõju analüüs

Keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse mõjude hindamine

Teostajad:
Mari Rell, Silja Kralik
Kestus:
2014 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
keskkonnatasud, mõju hindamine, keskkonnatasude seadus

EL seadustega vastavusse viimise kogumõjude maksumus väikestele ja keskmistele ettevõtetele

Teostajad:
Helena Rozeik, Mari Rell, Triinu Püvi
Kestus:
2014 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
seadusandluse mõju hindamine, väike- ja keskmise suurusega ettevõte

Mõju hindamise metoodika rakendamine Euroopa Liidu asjades

Teostajad:
Anne Jürgenson, Mari Rell
Kestus:
2014 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
mõju hindamise metoodika, Euroopa Liit

Restruktureerimine avalikus sektoris

Teostajad:
Helena Rozeik
Kestus:
2014 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
restruktureerimine, avalik sektor

Ettevõtlustegevusega seotud tegevuslubade ja litsentside hankimise ajakulu

Teostajad:
Anne Jürgenson, Miko Kupts, Mari Rell
Kestus:
2014 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
ettevõtlus, tegevusluba, litsents, riiklik tegevusluba

Piiriülese transpordi arengu võrdlevanalüüs Helsingi-Tallinn ja Öresund regiooni vahel

Teostajad:
Helena Rozeik
Kestus:
2013 - 2014
Finantseerijad:
Märksõnad:
transpordipoliitika, piiriülene koostöö, läänemere regiooni areng