Praxises välja antud 10 viimast publikatsiooni

Pealkiri:
Arstiks kasvamine Eestis arstitudengite ja noorarstide vaatenurgast
Autor:
Vootele Veldre, Priit Kruus
Aasta:
2013
Keel:
ET
Pealkiri:
Open Forums on Integration: Report on Recommendations by Third-Country Nationals regarding Estonia’s Integration Policy
Autor:
Maiu Uus, Kristjan Kaldur
Aasta:
2013
Keel:
EN
Pealkiri:
Euroopa kolmandate riikide kodanike lõimumisarutelude aruanne
Autor:
Maiu Uus, Kristjan Kaldur
Aasta:
2013
Keel:
ET
Pealkiri:
Рапорт о привлечении граждан третьих стран к составлению программы интеграции в рамках дискуссионных клубов
Autor:
Майу Уус, Кристьян Калду
Aasta:
2013
Keel:
RU
Pealkiri:
Õppejõud 2012
Autor:
Mägi, Kirss, Haaristo, Nestor, Batueva
Aasta:
2013
Keel:
ET
Pealkiri:
Vähipatsientide elukvaliteet ja seda mõjutavad tegurid
Autor:
Gerli Paat-Ahi, Riina Sikkut, Vootele Veldre
Aasta:
2013
Keel:
Pealkiri:
Citizen centric e-participation
Autor:
Joachim Åström, Hille Hinsberg, Magnus E. J
Aasta:
2013
Keel:
EN
Pealkiri:
Evaluation of general education and youth ESF measures: summary
Autor:
Aasta:
2013
Keel:
EN
Pealkiri:
Üldhariduse ja noorte valdkonna SF meetmete vahehindamise lõpparuanne
Autor:
Aasta:
2013
Keel:
ET
Pealkiri:
Põlevkivi kaevandamise ja töötlemise sotsiaalmajanduslike mõjude hindamine. Lõpparuanne
Autor:
Pihor, Kralik, Aolaid-Aas, Jürgenson, Rell,
Aasta:
2013
Keel:
ET