Mis on Praxis?

Sõna "praxis" tähistab Vana-Kreeka poliitilises filosoofias praktilist tarkust, mis lisaks oskustele ja intellektuaalsele võimekusele hõlmab ka õige eesmärgi seadmist, milleks seda teadmist rakendatakse. Selline tarkus on hea valitsemise aluseks.

Poliitikauuringute Keskus Praxis asutati George Sorose kodanikuühiskonna arengut toetava fondi (Open Society Institute) initsiatiivil 2000.a juunis Eesti esimese sõltumatu, mittetulundusliku mõttekeskusena (think tank). (põhikiri)

Praxise missioon on praktiliste teadmiste koondamine ja kasutamine nii ühiskonna valupunktide leidmiseks ja erinevate lahendusteede pakkumiseks kui ka poliitikaanalüüsi oskuste arendamiseks Eesti ühiskonnas. Sellest tulenevalt on meie tegevuse eesmärgid:

  • toetada poliitika kujundamise protsessi kvaliteetse ning neutraalse poliitika analüüsi ning objektiivse informatsiooni läbi

  • edendada avalikku arutelu ja kodanike osalust poliitika kujundamises ning toetada osalusdemokraatia põhimõtteid ühiskonnas

  • juhtida tähelepanu  lahendamist vajavatele  probleemidele ühiskonnas

  • pakkuda alternatiivseid  lahendusi  ühiskonna probleemide efektiivseks lahendamiseks

  • toetada kaasaegsete valitsemise ning ühiskondlike koostöövõimaluste arendamist olulistele teemadele lahenduste otsimisel

  • arendada  poliitika analüüsi oskusi ja teadmisi ühiskonnas ning edendada halduspoliitikaalast haridust

  • toetada ekspertteadmiste ja analüüsi kasutamist poliitika kujundamise protsessis ja vastava poliitilise kultuuri kujunemist

 

 

        

 

Praxis soovitab

Korraldad konverentsi, plaanid koolitust oma asutuses, soovid läbi viia temaatilist töötuba? Kutsu Praxise ekspert esinema!

Publikatsioonid

Autor:
Praxis, TTÜ
Pealkiri:
Avaliku teenistuse koolitussüsteemi ja arenguvajaduste analüüs
Aasta:
2011
Keel:
ET

veel trükiseid

» veel trükiseid