Moldovas plaanitakse teenuste kättesaadavuse parandamiseks ja perearstide toetamiseks rakendada e-konsultatsioon, mille teostatavuse analüüs on juba Praxise ja kaasatud Eesti ekspertide abil toimunud. Käesoleva projekti käigus tehakse järgmised sammud e-konsultatsiooni rakendamiseks – teenuse kohandamine Moldova konteksti, piloteerimine ja üleriikliku rakenduskava koostamine.

Paneme paika pilootimise kava ning viime läbi tegeliku piloodi konkreetse tervishoiuteenuse näol ja hindame pilootimise tulemusi. Projekti tulemusena koostame ka rakendamise kava.