Projekti eesmärk oli Eesti kogemust jagades tõsta Moldova võimekust arendada e-riigi lahendusi tervishoiusüsteemi tugevdamiseks. Selleks tuleb Moldoval aidata luua suutlikkust arendada praktilisi e-lahendusi ning Eesti saab jagada ekspertnõu. Samuti toetatakse seda, et Moldova e-tervise strateegia arendamine oleks kooskõlas riigi üldise tervishoiusüsteemi ja infoühiskonna arenguga.

Projekti sündmuste käik oli järgnev:

  • 2012. aasta oktoobris toimus sissejuhatav külaskäik Moldovasse, kus saadi kokku Moldova tervishoiuministriga ja meditsiiniasutuste ja -erialade esindajatega ning külastati kõige tähtsamaid e-tervise rakendamisega seotud organisatsioone.
  • 2012. aasta novembris korraldati Moldova e-tervise tähtsaimatele osapooltele õppereis Eestisse. Eksperdid andsid ülevaate, kuidas Eesti rakendas e-teenuseid tervisshoiusüsteemis.
  • 2013. aasta mais toimus Chisinaus kahekõne vastava poliitika teemal, kus arutati e-tervise edasise arenguga seotud plaane ning uuriti ka, milline on tervishoiusüsteemi olukord väljaspool Moldova pealinna.
  • 2013. aasta augustis toimus Chisinaus e-teenuste arendamise töötuba ja strateegiline seminar, mille käigus arutati erinevate osapoolte edasisi plaane e-tervise valdkonnas. Lõpptulemusena pakuti välja võimalike e-tervisega seotud teenuste kirjeldused, mida Moldovas oleks võimalik rakendada ning mis oleks kooskõlas riigi e-valitsemise ja tervishoiusüsteemi arengutega. Täpsemalt on tulemuste kohta võimalik lugeda valminud raportist (vt pdf).

Projekti juhtis Poliitikauuringute Keskus Praxis koostöös juhtivate ekspertide ja organisatsioonidega Eestist ning Moldova tervishoiuministeeriumiga.