Uuring annab ülevaate õpipoisiõppe võimaluste tüüpidest Euroopa Liidu (EL) liikmesriikides. Õpipoisiõpe on kutsehariduse ja -koolituse praktika vorm. Termin ise ei viita tööandja ja õpipoisi lepingu olemasolule. Õpipoisiõppe tüüp on levinud kõikides Euroopa liikmesriikides.

„Kahekümne neljas EL liikmesriigis toimub kutsehariduses õpipoisiõpe ettevõtetes. Enamikes riikides on lisaks ettevõtetes toimuvatele tundidele õpipoisiõpe ka koolides.” – Mihkel Nestor

Kogu 27 liikmesriigiga ELis on umbes 3,7 miljonit õpilast, kes õpivad õpipoisiõppes (2009. aasta andmetel). Lisaks veel 5.7 miljonit osalevad koolides toimuvas õpipoisiõppes, milles on üks kohustuslik osa ka töötamine ettevõtetes. Kokku kogu Euroopas õpivad ettevõtete abil õpipoisiõppes umbes 9,4 miljonit õpilast. Õpipoisiõppe moodustab 85% üldisest kutseharidusest  ja 40,5% üldisest kesktaseme haridusest. Õpipoisiõppes on enim õpilasi Saksamaal, Itaalias ja Prantsusmaal.

Uuringus tehti üheksa EL liikmesriigi juhtumianalüüsi (Taani, Eesti, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola, Slovakkia, Hispaania, Holland ja Suurbritannia.)

Analüüsis leiti eri riikides suured erinevused:

 • õpipoisiõppe vormi koostajate vahel:
 • ettevõtete rollis kutsehariduse oskuste ja professionaalsete kvalifikatsioonide sätestamisel;
 • ebavõrdses jaotuses töökoha- ja koolipõhise õppe vahel;
 • ettevõtete ja õpilaste töövahendite olemasolus;
 • õpilaste valimise kriteeriumites õpipoisiõppesse;
 • tööandja ja õpilase vahelise töölepingu või kokkuleppe olemasolus;
 • võimaliku finantseerimise ja kvaliteedi tagamise mehhanismide vahel.

Joonis: Noorte töötusemäär (15-24 aastased) Euroopa Liidu liikmesriikides, 2010.
noorte töötusemäär

Soovitused:

    1. Parandada üldist kutsehariduse kuvandit.
    2. Suurendada töökohapõhist koolitust kutsehariduses.
    3. Kindlustada õpilastele kutsealaste ja üldiste oskuste tasakaal.
    4. Kohandada õpipoisiõpe sisu ja süsteem kutsehariduses ettevõtete vajadustele.
    5. Kindlustada õpipoisiõppele ühtne kvaliteeditase, eriti töökohapõhises õppes.
    6. Tagada õpipoisiõppes õppivatele noortele elukestva õppe võimalused .
    7. Jätkata kutsehariduskoolide õpetajate ja ettevõtete koolitajate koolitamist.
    8. Edendada õpipoisiõppe rahvusvahelistumist.
    9. Arvestada sotsiaalsete probleemidega õpipoisiõppesse suundujatel ning pakkuda karjäärinõustamist.
    10. Hõlbustada informatsioonivahetust EL liikmesriikide vahel heade praktikate jagamiseks.