Koostasime ülevaate Sotsiaalkindlustusameti (SKA) ohvriabi (OA) peaspetsialistide tööülesannetest ja –protsessidest selleks, et aidata SKA-l töötajate töökorraldust parandada.

Mis me teada saime?

Päevikusse märgitud andmetele tuginedes lõime OA-le juhtlaua. Nagu allolevalt juhtlauanäidiselt selgub, teevad ohvriabi peaspetsialistid palju ületunde. Kõige ajamahukamad tööülesanded on ohvrite nõustamine ja sellega seonduv aruandlus ning kõikvõimalikud koosolekud. Lisaks koondasime OA töötajate ideid, kuidas töökorraldust ümber organiseerida, et töötajad saaksid keskenduda kõige olulisemale.


Ülevaade andmetestMärkus. Kohandatud lepingulised tunnid arvestavad töölt erineval põhjusel eemaloldud ajaga. Näiteks, kui meile on teada, et keegi täiskohaga töötaja oli ühel päeval haiguse või puhkuse tõttu töölt eemal, kohandasime tema lepingulised tunnid järgmiselt: 40h – 8h = 32h.

Märkus. Mida kõrgem skoor, seda erandlikum tööpäev