2022 arendas Praxis KÜSKi arenguhüppe toel välja võimekuse oma tööde (rakendusuuringud ja analüüsid) tulemuste esitamiseks parimal kaasaegsel moel, kasutades selleks näiteks interaktiivseid teabegraafikuid ning muid audio-visuaalseid ja multimeediavõimalusi. Töötasime kogenud arengueksperdi Kaur Saarepuu juhendamisel hulga Praxise projektidega, omandades selle käigus saavutatud taseme hoidmiseks ja edasiarendamiseks vajaliku mõtteviisi, töökorralduse ja praktilised oskused.

Sel viisil paranes meie võimekus oma loodud teadmisi ühiskonnale atraktiivsel moel edasi anda, tõsta eri osapoolte teadlikkust ja osalemissuutlikkust avalikes aruteludes, ning suudame hakata omandatud oskusi omakorda edasi andma teistele organisatsioonidele. See panustab Praxise arengueesmärkidesse tõsta põhitegevuse sisulist taset, arendada välja uusi teenuseid ning suurendada tulubaasi ja tulude mitmekesisust, mis kokkuvõttes aitab paremini saavutada Praxise tegevuseesmärki: rikastada avalikku aruteluruumi ning luua uusi teadmisi ja mõjusaid lahendusi ühiskonnas olulistel teemadel.