Üle kogu Euroopa on arutluse all petturlike töövormide mõju töötingimustele ja ettevõtete konkurentsile. Petturlikuks muutub töövorm siis, kui tegelikult sellele töövormile otsa vaadates on näha, et valitud töövorm ei ole õige. Siia alla kuulub ka näiteks Eestis palju kajastust leidnud nö OÜ-tamise probleem, mille puhul petturliku skeemiga on tegu, kui ettevõte ostab äriühingult sisse näiteks juhtimise või konsultatsiooni teenust, kuid tegelikkuses on tegu puhtalt juhatuse liikme ülesannete täitmisega, mis peaks olema reguleeritud töö- või juhatuse liikme lepinguga ning eeldab ka tööjõumaksude tasumist.

Praxis osalebki laiemas, üle-euroopalises projektis, mis uurib petturlike töövormide levikut, põhjuseid, nende mõju töötingimustele ja ettevõtete konkurentsile ning lahendusi nende leviku peatamiseks. Praxise ülesanne selles projektis on anda ülevaade Eesti olukorrast. Täpsemalt tuleb tuvastada kaks peamist töövormi, mida Eestis väärkasutatakse, kirjeldada erinevaid teemakohaseid väljaandeid, uuringuid või seisukohti ning välja tuua ka meetmed, mida on kasutatud või mida planeeritakse kasutada, et töövormide väärkasutamist takistada. Tulemusena valmib Eesti juhtumiuuring ning hiljem ka ülevaatlik Euroopa tasandi uuring.