Seoses Ukraina kriisiga on Eestisse tulnud viimaste aastate suurim arv varjupaigataotlejaid. 2024. aasta aprilli seisuga on Politsei- ja Piirivalveameti andmetel ajutist kaitset taotlenud kokku 52 221 inimest. Alates 9. märtsist 2022 on Eesti valitsuse korraldusel võimalik sõja tõttu Eestisse rännanud ukrainlastel taotleda ajutist kaitset. 2023. aastal olid kõikidest migrantidest 57% ukrainlased.

Eesti pakub Ukraina pagulaste tervise toetamiseks mitmeid meetmeid. Ukraina põgenikel on tervishoiule samasugune juurdepääs kui Eesti kodanikel, kuid see avaldab tervishoiusüsteemile survet.

Koostöös Maailma Terviseorganisatsiooniga viis Praxis läbi dokumendianalüüsi, et anda ülevaade Eesti tervishoiusüsteemist Ukraina kriisi kontekstis seoses pagulaste, migrantide ja varjupaigataotlejatega. Projekti lõppraport, mille kirjutamisel kasutatakse dokumendianalüüsi sisendit, avaldatakse Praxise veebilehel 2024. aasta suvel.