2003. aasta juunis toimus Tallinnas rahvusvaheline konverents „e-Valimised: väljakutse ühiskonnale”. Konverentsi eesmärk oli avalikkuse teadlikkuse tõstmine info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogiaga seotud turvalisuse küsimustest. Neid küsimusi peeti Euroopa infoühiskonna edasise arengu seisukohalt üliolulisteks, mis väljendus nende teemade käsitlemises e-Euroopa 2002. ja 2005.a. tegevuskavades.

Konverentsil osalesid:

  • Jan Willemson – „eValimised vs tValimised“. E-valimiste korraldus ja ohud.
  • Neil Mitchison – „Trust and security: e-voting as a special case“. E-valimistega seotud turvalisuse ja usalduse küsimused.
  • Michael Remmert – „Towards European Standards on e-voting“. Euroopa Nõukogu liikmesriikide praktilised kogemused e-valimistega.
  • Marju Lauristin – „E-valimised: kas e-demokraatia või e-võõrandumine?“. E-valimiste ühiskondlik mõju.
  • Tanel Tammet – „E-valimiste võimalikud tehnoloogilised platvormid“. Tarkvara loomise skeemid.