Antud projekt toetab Euroopa e-oskuste poliika suunamisprotsessi ja seda rahastab Euroopa Komisjon.  Projekti käigus monitooritakse ja hinnatakse e-oskustega seotud algatusi, poliitikaid ja kõrgharidusmaastikku riiklikul tasandil. Uuringu eesmärk on analüüsida ja esile tuua (Eesti) e-oskustega (e-skills, e-leadership skills) seotud algatusi, arenguid viimaste aastate jooksul ning nende hinnata nende mõjusid. Sealjuures kirjeldatakse edukaid praktikaid juhtumianalüüsi kaudu, samuti e-oskustega seotud algatusi või poliitikaid. Uuringu raames kogutakse avaliku- ja erasektori tegevustega seotud informatsiooni, mis puudutab IKT praktilisi oskusi ja kõrgharidust (e-oskusi) kõigis Euroopa Liidu riikides nii regionaalsel kui riiklikul tasandil.  Praxsise ülesanne on koguda informatsiooni Eesti kohta vastavas valdkonnas.