Viimastel aastatel on riiklike peretoetuste summade proportsioonid ja ka paljulapselistele peredele makstavate toetuste viis palju muutunud. Näiteks on lisandunud vanemahüvitis ja laste arvuga seotud tulumaksusoodustus. Muutused tekitavad aga küsimusi, kas aina keerukam ja kallim perede toetamise viis ikka saavutab oma eesmärgid ning kas kulutused on õigustatud ja raha parimal viisil kasutatud.

Praxise analüütik Andres Võrk tutvustas poliitikaanalüüsi, kus vaadeldakse 1998.-2008. aastal toimunud muutusi lastega peredele suunatud rahalistes toetustes ning nende mõjusid ebavõrdsusele, sündimusele ning tööturukäitumisele.

Mõttehommiku arutelu avasid Jürgen Ligi, Külle Kadarik ning Mare Ainsaar.

Lastekaitse Liidu esindaja Külle Kadarik rääkis, et kuna iga järgmise lapse saamisega on perel oht sattuda vaesusriski, on oluline peresid toetada mitte ainult lapse sündimisel, vaid ka edaspidi.

“Julgen väita, et praegu soosib perepoliitika kahe vanemaga, keskmisest suurema sissetulekuga ning ühe lapsega peresid. Samas on selliseid näiteid vähe.” – Külle Kadarik

Lisaks arutlesid osalejad peretoetuste tulemuste ning praeguse süsteemi kitsaskohtade üle. Samuti pakuti ettepanekuid, kuidas seada riigieelarve vahendite nappuses eesmärke ning mõeldi, kuidas arendada perepoliitikat tulevikus edasi.

Mõttehommikuga saab täpsemalt tutvuda siin.