Valitsusväliste organisatsioonide, huvirühmade ning tavaliste kodanike osalus poliitikate kujundamisel on üks hea valitsemise põhimõtteid ja demokraatliku ühiskonna aluseid. Kui esindusdemokraatia võimaldab kodanikel osaleda reeglina nelja aasta järel toimuvatel valimistel ning otsedemokraatia vorme praktiseeritakse veelgi harvemini, on osalusdemokraatia just see viis, kuidas ühiskonna erinevaid osapooli kaasata poliitikate kujundamisse.

Praxise juhatuse esimees Annika Uudelepp tutvustas mõttehommikul hiljuti valminud poliitikaanalüüsi kodanike kaasamisest.

“Kuigi ametnike ja kodanikeühenduste koostöö on järjest teadlikum, on siiski riigiasutustel vaja veel õppida, kuidas saavutada erinevat tüüpi osalust – alates ekspertidega aruteludest kuni kodanikega vahetu dialoogini.” – Annika Uudelepp

Selleks, et poliitika kujundamisel kodanikuühiskonna osalust oluliselt parandada, on esmatähtis keskenduda avatud valitsemiskultuuri edendamisele ja vajalike tööprotsesside loomisele ministeeriumites.

Lisaks andis Annika Uudelepp ülevaate värskest analüüsist valitsusasutuste kaasamispraktikate kohta, mis näitab nii saavutatud edusamme kui ka annab tõsist mõtlemisainet poliitikutele, ühiskondlikele partneritele ja ametnikele sellest, kuidas tegelikku osalust saavutada.

Tutvustusele järgnes samateemaline arutelu, milles osalesid Riigikogu liikmed, ministeeriumite ametnikud, ettevõtjad, kodanikeühenduste esindajad ning valdkonna asjatundjad.