Analüüsi eesmärk on ühest küljest hinnata, kuidas on 2012.a. lõpus kinnitatud uut  mõju hindamise metoodikat EL asjade puhul rakendatud ja sellest tulenevalt jagada praktilisi näpunäiteid, kuidas seda senisest veel paremini teha. Sihtgrupiks on EL asjade puhul Vabariigi Valitsuse seisukohtade kujundamise ja  mõju hindamisega tegelevatele ekspertiis. Lisaks tehakse ettepanekuid mõju hindamise metoodika EL asju puudutavate suuniste edasiarendamiseks.

Töö käigus analüüsitakse kümne EL asja puhul esmase mõju analüüsi kvaliteeti ning räägitakse vastavat kogemust omavate spetsialistidega, et selgitada välja nende põhilised praktilised probleemkohad. Kogutud andmete põhjal koostatakse uurimisraport, mis kajastab tüüpilisemaid vigu ja probleeme ning teeb ettepanekuid nende edaspidiseks vältimiseks.