Uuringu eesmärkideks olid:

  • anda ülevaade, milliste õppeasutuste lõpetajad on asunud piirkonna olulistesse ettevõtetesse tööle, millise ettevalmistusega noored püüavad endale rakendust leida Tööturuameti vahendusel ja regiooni suuremates ettevõtetes iseseisvalt, millised on ettevõtete vajadused taseme- ja täiendõppe osas ning millised on praktikavõimalused ja võimalikud töökohad;
  • esitada visioon, kuidas peaks toimuma õppeasutuse ja ettevõtte koostöö parima tulemuse saavutamiseks, millised õppeasutused on valmis regioonile vajalikku õpet pakkuma ning millised ettevõtted praktika korralduses ja õppekavaarenduses osalema;
  • teha ettepanekud uute taseme- ja täiendõppe õppekavade väljatöötamiseks ja olemasolevate täiendamiseks, sh sobivate õppevormide (e-õpe, statsionaarne õpe) rakendamiseks.

Uuringu raames korraldati Ida-Virumaa laiemale partnerite ja ekspertide ringile konverents, kaasates ettevõtjad, kohalike omavalitsuste ametnikud, õppeasutuste esindajad, õpetajad jne.

PRAXISe ülesandeks oli selgitada välja uuringu teostamiseks vajamineva informatsiooni saamise teed ja võimalused, koondada andmed, välja töötada uuringu metoodika, analüüsida küsitluste tulemusi ning koostada nende põhjal uuringu lõpparuanne.

Uuringu tellijaks oli Haridus- ja Teadusministeerium, partneriteks Tartu Ülikooli Narva Kolledž, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledž, Kohtla-Järve Polütehnikum ja Narva Kutseõppekeskus.