Euroopa Komisjon soovib soodustada IKT kasutuselevõttu ettevõtetes ning on palunud EIMil (EIM Business & Policy Research) uurida, mil määral on realiseerunud ühe IKT lahenduse, e-arvete kasutuselevõtt ettevõtetes Euroopa Liidus. Praxis kogus uuringu käigus informatsiooni e-arvete kasutuselevõtu kohta Eestis.

Uuringu laiem eesmärk oli hinnata, missugused ELs kasutusel olevad poliitikameetmed ja praktikad on edukalt soodustanud e-arvete kasutuselevõttu ettevõtetes.