Euroopa Komisjon koostab iga aasta ülevaate väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele suunatud poliitika elluviimise kohta vastavalt Väikeettevõtluse aktile (Small Business Act, edaspidi SBA). Väikeettevõtluse akt on Euroopa tasemel ettevõtluspoliitika initsiatiiv, mille raames on kümne alateema alla koondatud meetmed parandamaks ettevõtlustingimusi just väike- ja keskmise suurusega ettevõtteid silmas pidades.

PRAXIS koostab ülevaate Eesti tegevustest SBA elluviimise osas. Samuti kontrollime üle Eesti kohta kogutava statistika (võrdleme siseriikliku statistikaga) ning aitame projekti eest vastutajaid statistika tõlgendamise osas.

 

Vaata ka

Väikeettevõtluse akti elluviimise raportid