Haigekassa juht Tanel Ross kinnitas, et vaatamata umbes 10 miljoni euro suurusele puudujäägile nii sel, kui ka möödunud aastal on meie tervishoiusüsteemi rahastamine jätkusuutlik, Praxise analüütik Andres Võrk on aga teistsugusel arvamusel.

Haigekassa nõukogu kinnitas täna oma käesoleva aasta eelarve, mille kuludeks on kavandatud 841 miljonit eurot, tulud kasvavad samas 832 miljoni euroni. Tulude ja kulude vahe katmiseks võtab haigekassa reservist 9 miljonit eurot, vahendas “Aktuaalne kaamera”.

“Eesti tervishoiusüsteem ja haigekassa on kindlasti praegu jätkusuutlik. Tõsi küll, nagu me oleme ka juba varasemalt rääkinud, küsimus on selles, kuidas planeerida ravikindlustuse eelarvet nii nelja aasta perspektiivis kui ka pikemalt. Sellega me tõsiselt tegeleme, see on ka üks nõukogu poolt täna kinnitatud arengukava prioriteetidest,” lausus Ross.

Praxise analüütik ja Tartu ülikooli lektor Andres Võrk märkis, et selline väike defitsiit ei tähenda tõesti palju, kuna haigekassal on varasematest aastatest kogunenud suurusjärgus 200 miljonit eurot reserve ja jaotamata tulemit. “Seega ei ole mingi probleem see lühikeses perspektiivis üle elada,” nentis ta.

Samas näitab see Võrgu sõnul, et ei ole lisavõimalusi, mille hulka võiks kuuluda tervishoiutöötajate palkade tõstmine hindadest ja keskmisest palgast kiiremini, tervishoiuteenuste nimistu suurendamine või järjekordade vähendamine. Seega on tervishoius pidev surve olemas.

“Mina ise olen kolmes tervishoiu rahastamise uuringus osalenud. Kõik need uuringud on näidanud, et praegune tervishoiusüsteem ei ole jätkusuutlik isegi praeguste tervishoiuteenuste taseme tagamiseks, sest ta toetub puhtalt tööjõu maksustamisele, kuid juba praegusel hetkel neid inimesi, kes maksavad haigekassasse sisse töötasu pealt, on tegelikult vähem kui kõiki ülejäänuid – lapsi, pensionäre, töötuid,” tõi Võrk välja.

Mis aga puutub viimasel ajal kõneainet pakkunud erakorralise meditsiini teatud teenuste tasuliseks muutmist ja sellest tulenevat perearstide koormuse suurenemist, siis Tanel Ross ütleb, et selle aasta eelarves kasvavad esmatasandi arstiabile ehk perearstidele suunatud vahendid ligi 8 protsenti.

“Ka teise pereõe lisamine on osa sellest, et suurendada esmatasandi tähtsust, esmatasandi vastuvõtu võimalusi. Ja mida võib-olla välja tuua, on see, et me alanud aastast rahastame üht uut teenust, see on nn e-konsultatsioon, kus perearstidel on võimalik eriarstidega konsulteerida elektrooniliselt,” rääkis Ross.

Lisaks esmatasandi arstiabile tõi Ross 2013. aasta eelarve prioriteetidena välja uue kollektiivlepingu tingimuste täideviimise ja soodusravimite kompenseerimiseks mõeldud summade suurendamise.

Allikas: Ross: puudujäägist hoolimata on tervishoiu rahastamine kestlik, ERR