Mõttekeskus Praxis koostöös Eesti Kunstiakadeemiaga korraldab vabaühendustele suunatud visualiseerimise õpitoa. Osalema on oodatud ühendused, kes soovivad 2-päevase õpitoa jooksul tutvuda infograafika alustega ning välja töötada visuaali oma ühenduse tegevuse põhjal. Näiteks soovite esitada visuaalselt mõjusamal viisil mõne algatuse eesmärke või tulemusi; teha skeem mingi tegevuse kohta; näidata huvikaitse eesmärke või mõju; mõne analüüsi tulemusi jne. Eesmärk on infograafilise väljenduse abil edastada selge sõnum.

Kui oled nendele teemadele mõelnud, Sul on konkreetne idee olemas ning valmisolek panustada kaks päeva lahenduse väljaarendamiseks – oled oodatud!

Et kohti on piiratult, palun saada hiljemalt 12. novembriks lühike kirjeldus ideest, mida visualiseerida sooviksid. Lahendus võib olla kasutatav veebilehel või sotsiaalmeedias, võib olla plakat või lendleht, esitlusslaid vms.

Õpituba toimub kahel esmaspäeval – 17. ja 24. novembril, Tallinnas, Praxise ruumes kell 12.00-18.00. Õpituba veab Tanel Kärp, kes on koos Praxisega teinud Valitsemise valvurite, Meieraha ja Kodupildi visuaalsed lahendused ning on Kunstiakadeemias lektor.

Visuaalsed lahendused sünnivad koostöös Eesti Kunstiakadeemia graafilise disaini tudengitega.

Osalussoovist anna teada hiljemalt 12.11 täites ära avalduse siin!

NB! õpitoast saavad osa vaid 15 ühendust, igast üks esindaja – anname osalema pääsenutele kinnituse teada 13.11. Valiku langetame ideekirjelduste baasil. Eeldus ei ole mõne kujundusprogrammi oskamine, vaid hea idee, mille koos tudengite ja juhendajaga edasi arendame.

Õpitoa korraldamist toetab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.
Õpitoas osalemine on tasuta.

Kontakt
Eneli Mikko
Kommunikatsioonijuht
Mõttekeskus Praxis
Mobiil 5196 1097
E-post eneli.mikko@praxis.ee