Valmis uuring “Isad ja lapsehoolduspuhkus, mille eesmärgiks oli välja selgitada peamised põhjused, miks lapsehoolduspuhkusele jäämine on meeste seas nii vähe levinud.

Uuring annab ülevaate sellest, milline on meeste arusaam isa rollist perekonnas, milline on lapsehoolduspuhkusele jäämise otsuse protsess ning millised on aspektid, mida otsust langetades arvesse võetakse. Samuti kirjeldab uuring meeste kojujäämist tööandjate perspektiivist.

Uuringu raames viidi läbi süvaintervjuud isadega ning fookusgrupi intervjuud tööandjatega.