Praxis ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital kuulutasid maikuus välja konkursi, leidmaks vabaühenduste juhtide arenguprogrammi osalejaid.

Programmi 30 kohale laekus 145 avaldust, mille läbivaatamiseks moodustasime valikukomisjoni. Sinna kuulusid Praxise ja KÜSK-i esindajad, kokku 7 hindajat. Komisjoniliikmed hindasid kandidaate registreerimisankeedis esitatud info põhjal esmalt individuaalselt ning seejärel valiti tekkinud pingereast ühise arutelu tulemusena välja osaleja, kes vastasid kõige paremini arenguprogrammi osalejatele seatud ootustele.

Valikut tehes hindasime nii kandideerivat juhti kui ka tema juhitud vabaühendust.

Ühenduse puhul hindasime sõltumatust, poliitikakujundamises kaasa rääkimise võimet ning tegevusulatust. Juhi puhul hindasime, milline on tema motivatsioon programmis osaleda ning kas tal on valmisolek ja võimalus see täies mahus läbida. Vaatasime ka, kas ootused programmile vastavad selle sisule ning kuidas plaanib juht arendatavaid oskusi oma ühenduse võimekuse tõstmiseks rakendada.

Arenguprogrammiga saate tutvuda siin.

Lisainfo
Kaido Paabusk
Praxise Akadeemia juht
kaido.paabusk@praxis.ee