Uuringu raames algab küsitlus 7. novembril 2003. a.

Küsitlus viiakse läbi posti teel käesoleva aasta novembrist detsembrini, eesmärgiks on selgitada välja tervishoiutöötajate migratsioonikavatsused.

Küsitletakse töötavaid arste, residente, õdesid ja ämmaemandaid ning meditsiinikoolides ja Tartu Ülikoolis õppivaid tudengeid.

Töötavate inimeste valimi suuruseks on 2200 arsti, ämmaemandat ja õde. Residente ning arst-residente küsitletakse kõikselt.

Samuti küsitletakse kõikselt auditoorse õppetöö ajal tudengeid.