Praxises on valminud analüüs laste arvu mõjust pensionile.

Analüüsi eesmärkideks oli:

  1. anda ülevaade laste arvu ja pensioni suuruse vahelise seose skeemidest Euroopa riikides;
  2. esitada Eesti pensionisüsteemi sobivad poliitikaalternatiivid, mis võtaksid pensioniõiguse kujunemisel ja pensionide arvutamisel arvesse laste arvu;
  3. esitada poliitikaalternatiivid, mis võtaksid lapsevanema/hooldaja pensioni arvutamisel arvesse laste sissetuleku suurust ja analüüsida selliste poliitikaalternatiivide sobivust Eesti praeguse pensionisüsteemiga.

Analüüs valmis Rahvastikuministri büroo tellimusel sügisel 2006.