EUROMOD on maksude ja toetuste simuleerimiseks kasutatav Euroopa riikide mikrosimulatsioonimudel. Projektiga lisatakse EUROMODi Eesti osamudelile kaudsete maksude (käibemaks, aktsiisid) simuleerimise võimalus, täiendades sellega majapidamiste otseseid makse (tulumaks, sotsiaalkindlustusmaksed) ja rahalisi toetusi, mida praegune mudel hõlmab. Eesti on üks 10-st riigist, kus selline edasiarendus on planeeritud 2016. a. jooksul läbi viia.

Projektis kasutatakse Leibkonna Eelarve Uuringu andmeid, koostamaks majapidamiste tarbimiseelistusi kirjeldavad mudelid ja mille abil omakorda hinnatakse majapidamiste eeldatavat tarbimiskulutuste taset ja struktuuri Eesti Sotsiaaluuringu andmete baasil, mis on juba EUROMODi sisendina kasutusel. Ühtlasi lisatakse EUROMODi Eesti kaudsete maksude reeglite kirjeldused, mis koos tarbimiskulutuste andmetega võimaldavad hinnata kaudsete maksude majanduslikke ja jaotuslikke mõjusid.