Praxise analüütikute kaasabil valmis äsja veebikursus (MOOC), mis toetab mitmekeelsete laste õpetamist koolikeskkonnas. Kõigi laste emakeelte väärtustamine ja õppetöösse kaasamine toetab eriti rändetaustaga ja marginaliseeritud õppijate hariduslikku ning sotsiaalset kaasatust.

Kursust saab läbida tasuta ja omas tempos ning selle käigus saab omandada järgmisi teadmisi:

  • Kuidas kõikide õpilaste emakeeli õppetöös väärtustada ja neile tähelepanu pöörata? Milleks see vajalik on?
  • Kuidas paremini rändetausta ja eri emakeeltega õpilaste vanematega koostööd teha?

Registreeru kursusele SIIN

Praxis osales rahvusvahelises Erasmus+ KA2 projektis ALCOR, kus keskendusime keelesõbralike hoiakute ja oskuste kujundamisele haridustöötajate seas. ALCORi fookuses on rändetaustaga õpilaste emakeeled, mis tihti koolikeskkonnas piisavalt tähelepanu ei saa. Mitmekeelsete õpilaste emakeeled on aga nii neile kui ka kogu klassile oluliseks ressursiks, mille abil toetada haavatavate õpilaste õpiedukust ja -motivatsiooni ning õpilaste ja nende vanemate osalust ja kaasatust koolikogukonda.

Projekti raames valmis lisaks neljast moodulist koosnev õpetajate koolitusprogramm, toimusid keelesõbralikud festivalid osalevates koolides ning loodi lühianimatsioonid rändetaustaga õpilaste emakeelte ja nende vanemate kaasamise rollist õpilaste heaolu ja õpiedukuse toetamisel.

Praxis tegutses koostöös partneritega rändetaustaga noorte hariduse edendamise võrgustikust SIRIUS. Loe projekti kohta lähemalt SIIN.