Sotsiaalministeerium koostöös Praxisega kavandab 2002. aastal rakendada Eestis ILO sotsiaalkulutuste mudelit. 7. veebruaril 2002 algusega kell 10 toimub Sotsiaalministeeriumi II korruse saalis mudelit tutvustav seminar.

Sotsiaalkulutuste mudeli näol on tegemist mahuka statistilise mudeliga, mille rakendamiseks on vajalikud statistilised andmed, prognoosid ning spetsialistide teave väga erinevatest valdkondadest. Mudeli ideeks on sotsiaalvaldkonna arvepidamisel üle minna statistiliselt analüüsilt sotsiaalkulutuste modelleerimisele ehk minevikutrendide analüüsimisel saadud tulemuste rakendamisele tulevikuprognooside väljatöötamisel.

Seminaril tutvustatakse sotsiaalkulutuste mudeli sisu, kasutusvõimalusi, struktuuri ja koostamist. Seminaril osalevad Praxise, Rahandusministeeriumi, Majandusministeeriumi, Eesti Panga, Statistikaameti, Eesti Haigekassa, Sotsiaalkindlustusameti ja Tööturuameti eksperdid.

Täiendav info ja registreerimine tel. 6 40 90 00 või e-mailil rleetmaa@praxis.ee, Reelika Leetmaa