24. ja 25. mail toimus Genfis ILO poolt korraldatud seminar, kus arutatati projekti “Sotsiaalpartnerite roll tööpoliitika väljatöötamisel, rakendamisel ja tulemuslikkuse hindamisel” lõppraporti sisu.

Eesti poolt osales Eesti raporti kirjutanud Praxise analüütik Epp Kallaste.