Praxis ja Sotsiaalministeerium tutvustavad teisipäeval, 15. juunil, Sotsiaalministeeriumi II korruse saalis kell 10-12 uuringut “Vanemaealine tööjõud tööturul ja tööelus”.

Töö autoriteks on Reelika Leetmaa, Andres Võrk ja Epp Kallaste. Uuringu täistekst avaldatakse Praxise koduleheküljel uuringu tutvustamise päeval.

Pressikonverents ajakirjanikele toimub kell 12-14.

Uuring valmis Sotsiaalministeeriumi rahalisel toel.