Praxis arendab koostöös Sotsiaalministeeriumiga töövaldkonna indikaatoreid. Euroopa Liidus on kokku lepitud mitmed indikaatorid, mille abil hinnatakse ja võrreldakse erinevate riikide tööturu arenguid.

Projekti raames täpsustatakse indikaatorite leidmise metoodikat ja leitakse erinevate indikaatorite väärtuseid Eesti jaoks.

Projekt kestab 2004. aasta lõpuni.