Äsja valminud Praxise uuring näitab, et asenduskodu noorte ettevalmistus iseseisvaks eluks ei ole alati piisav ning edukaks toimetulekuks oleks vaja noori toetada erineval moel ja tasandil.

Selleteemalisel mõttehommikul, kus osalesid nii lastekaitsetöötajad, valdkonna kodanikeühendused, sotsiaalministeeriumi ja asenduskodude esindajad, tõdeti, et vanemliku hoolitsuseta noorte iseseisvas elus hakkama saamiseks tuleks kohandada praegust süsteemi ja mõtteviisi. Asenduskodu noorte ellu astumise hõlbustamiseks tuleks panustada rohkem järelhooldusteenustesse, millega toetatakse ja nõustatakse noori erinevate eluvaldkondadega toimetulekuks. Materiaalsed toetused (sh eluase) on samuti olulised, kuid ei taga alati asenduskodudest lahkunud noorte edukat iseseisvumist

Uuringu autor Pirjo Turk toob välja aspekti, et “asenduskodust ellu astuvatel noortel peaks olema tugiisik, kes abistab noort töö otsimisel, uue kodu sisse seadmisel ja teistes küsimustes.”  Uuringust selgus, et neljandikul noortest puudusid suhted kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajaga ja pooled vastanud noortest nentisid, et sotsiaaltöötaja ei käi nendega kohtumas.

Tugiisik peab olema küll selleks eelnevalt koolitatud, kuid väga oluline on ka aspekt, et inimene oleks noorele usaldusväärne. Selliseks võiks olla näiteks asenduskodu kasvataja või ka tugipere.

Jane Snaith mittetulundusühingust  Oma Pere julgustas looma kodanikealgatusi, mis aitaksid välja selgitada asenduskodude vajadusi abi pakkumisel. “Küpse ühiskonna tunnuseks on, et lisandub ka üha inimesi, kes tahavad head teha. Iga asenduskodu juurde võiks koonduda nö sõprade klubi.”

Heateo Sihtasutusest Jaan Aps märkiski, et sageli on inimestel olemas hea tahe asenduskodude abistamiseks, kuid ei teata, mis kujul abi oleks asenduskodude lastele kõige vajalikum. Seega tuleks asenduskodude poolt välja selgitada, millise toe või teenuste pakkumine oleks asenduskodu noortele just kõige olulisem. “Vahest on mõne materiaalse eseme asemel hinnalisem näiteks praktika- või töökogemus”, sõnas Aps.

Praxise uuring toob välja mitmeid soovitusi, kuidas avalik sektor koostöös asenduskodudega saab kaasa aidata noorte edukamale iseseisvumisele. Pikemalt käsitletakse teemat poliitikaanalüüsis ja uuringu raportis.