Täna ja hoimub toimub Tallinna Ülikoolis Kõrgharidusfoorum “Maailmale avatud ülikool”. Foorumi eesmärk on arutleda Eesti ühiskonna ja kõrgkoolide valmisoleku üle üha kiiremini globaliseeruvas maailmas toime tulla, hinnata kõrghariduse rahvusvahelistumise valdkonnas seni ettevõetu tulemuslikkust ning seada sihte järgmisteks aastateks.
Foorumi esimene päev keskendub rahvusvahelistumisele kõrgkooli tasandil.

Jagatakse häid kogemusi ja arutletakse tuleviku üle. Kas Eesti tudengid, õppejõud ja teadlased on valmis töötama rahvusvaheliselt avatud, konkurentsitihedas ja mitmekultuurilises keskkonnas, kus mõõtu tuleb võtta helgemate peadega üle maailma? Kas meie kõrgkoolid on väljastpoolt tulijale küllalt avatud, teistsugust töökultuuri ja teadmist väärtustavad ja toetavad?

Konverentsi teine päev keskendub riigi tasandil tehtu hindamisele ja uute fookuste seadmisele rahvusvahelistumise strateegia elluviimise perioodi teiseks pooleks. Kõigi osalejate ees peavad oma seniseid ettepanekuid ja reaalseid samme kaitsma nii poliitikud, ametnikud kui ka valdkonna eksperdid.

Annika Uudelepp ja Laura Kirss Praxisest tutvustavad esmakordselt värskelt valminud rahvusvahelistumise strateegia elluviimise edukuse hindamise tulemusi.  Eesti kõrghariduse rahvusvahelistumise strateegia, mis võeti vastu 2007. a alguses, vahehindamise eesmärgiks oli anda ülevaade strateegia raames elluviidud tegevuste edukusest ja kõrghariduse rahvusvahelistumise hetkeolukorrast Eestis.

Analüüs keskendus strateegia aja- ja asjakohasuse, eesmärkide täitmise, tegevuste süsteemsuse ja sobivuse, rakendamise edukuse, peamiste sihtgruppideni jõudmise ja institutsioonide vahelise koostöö hindamisele. Strateegia hindamine tugines asjakohaste dokumentide, statistiliste andmete ning sihtgrupi seas läbiviidud intervjuude info analüüsil.