Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM) tellis uuringu, et analüüsida digi-TV ja mobiiltelefoni kasutusvõimalusi avalike teenuste osutamisel. Uuringus pakutakse samas välja ka teenused, mida võiks Eestis nii digi-TV kui mobiiltelefoni vahendusel kasutama hakata.

Uuringus on välja pakutud mitmed valdkonnad, kus täna riik avalikke teenuseid osutab ning kus tehnoloogia võimalusi ning senise praktika tulemusi arvestades võiks digi-TV ja mobiilside vahendusel avalike teenuste kvaliteeti parandada ning jõuda paremini kõigi inimesteni.

Ideid teenusteks tervishoiu valdkonnas

Digi-TV:

-Digi-TV vahendusel on võimalik pakkuda adekvaatset ja atraktiivset terviseinfot. Samuti saab anda infot tervishoiuteenuste kättesaadavuse kohta ning broneerida sobiv arstiaeg, saada valitud ajal meeldetuletus jne.

-Terviseinfo: digi-TV vahendusel saab pakkuda teavituskampaaniate tõhusamaks elluviimiseks erinevaid terviseharidusliku sisuga filme (nt kuidas tunda ära puugihammustust ja käituda selle korral vms.)

-Patsiendid (nt krooniliste haigustega inimesed) saaksid digi-TV vahendusel tervishoiuasutuse infosüsteemi edastada oma terviseandmeid (nt vererõhu, veresuhkru näitaja vms.)

-Teated, kinnitused, meeldetuletused arsti vastuvõtule registreerumisest, ravimite manustamiseks, kohustuslikeks ja soovituslikeks tervisekontrollideks.

-Online konsultatsioon läbi videokõne.

Mobiil:

-Samuti võimalik kasutada terviseinfo ja tagasiside edastamiseks ning teadete, kinnituste, meeldetuletuste saamiseks.

-Rakendused enda tervise juhtimiseks – nt normaalkaalu saavutamiseks, raseduse jälgimine, unerütmide jälgimine.

-Mobiilset positsioneerimist on võimalik kasutada haiguste tekkes, et jälgida nakkushaiguste levikut.

Ideid teenusteks hariduse valdkonnas

Digi-TV:

-Õppekavas vajalike õppefilmide koondamine ja kättesaadavaks tegemine: andes koolidele ning eKooli kaudu õpilastele ja vanematele ligipääs neile kõikjal Eestis. Seeläbi on võimalik kokku hoida õppefilmide levitamise ja soetamise kuludelt.

-Online- ja salvestatud loengukursused, vajadusel saab ligipääsu autoriseerida.

-eKooli rakendus digi-TVs.

-Aitab leevendada väikekoolide probleeme, kus on raskusi teatud ainete õpetajate leidmisega. Aineõpetaja saab tundi anda digi-TV vahendusel ning kohapeal abistab klassijuhataja või abiõpetaja.

Mobiil:

-Kiired teated kooli, õpilase ja lapsevanema vahel, nt. automatiseeritud teated lapse koolist puudumise kohta.

-Eksamihinnete automaatteavitus (ka koolieksamid).

-Online testid mobiilis enesekontrolliks.

Ideid teenusteks tööturu valdkonnas

Digi-TV:

-Vabade töökohtade pakkumine koos töö kirjeldustega (vajadusel koos vastava videoga).

-Koolitusvõimaluste pakkumine koos selgitavate videotega.

Mobiil:

-Kiire infoedastus vabanenud töökohtadest (ka asukohapõhine).

-Nn ootel (stand-by) olekus töösoovijatele pakkumiste tegemine (nt. hommikul teatasid 2 medõde haiglasse, et nad on haiged ja ei saa tööle tulla – saadetakse SMSid stand-by peal olevatele töötajatele/töösoovijatele võimalusest – kes esimesena tagasi helistab, saab töö).

Ideid teenusteks liikluse ja transpordi valdkonnas

Digi-TV:

-Kohalike sõiduplaanide kuvamine koos graafikus olemisega.

-Teavitused muudatustest sõiduplaanides.

-Reisi planeerimine ja visualiseerimine.

-Piletite ostmine.

Mobiil:

-Teavitused muudatustest sõiduplaanides ja hilinemistest.

-Piletite ostmine.
Uuringu läbiviijateks olid poliitikauuringute keskus Praxis ja e-Riigi Akadeemia ning seda rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Allikas: Vaata, millised digi-TV- ja mobiiliteenused võiks Eestis kasutusele võtta, PM