Poliitikauuringute keskuse Praxis värske analüüs näitab, et kõige suuremad probleemid, mis mõjutavad inimeste poliitikasse kaasamise protsessi edukust, ilmnevad selle lõpus ja alguses.

Mida põhjalikumalt on ministeeriumid kaasamise protsessi, töömeetodid, ajakava ja ressursid läbi mõelnud, seda enam on kaasamine olnud efektiivne ja koostöö sisukas, selgub uuringust.

Algus kipub analüüsi andmeil olema ebamäärane ja partneritelt oodatavat panust ei suudeta sõnastada ning kui ka protsessi keskel tehakse konstruktiivselt koostööd, siis protsessi lõpp jääb sageli n-ö õhku rippuma: partnerid jäävad tihtipeale teadmatusse, mis vahepeal esitatud ettepanekutest edasi sai ning kas protsess on lõppenud või kestab edasi ning kas neilt oodatakse täiendavat panust või mitte.

Allikas: Uuring: poliitikasse kaasamise protsessi nõrgad kohad on algus ja lõpp, PM