Eesti arstiõed peavad enda olukorda suhteliselt heaks ning reeglina välismaale ei kipu, selgus üle-eestilisest õdede töökeskkonnauuringust.

Uuringu läbiviija, poliitikauuringute keskuse Praxis tervisepoliitika programmi direktori Ain Aaviksoo sõnul on õed oma tööga rahul ka võrreldes välisriikide ametikaaslastega.

Põgenemine välismaale ei ole juba töötavate õdede osas probleem ning kriitilisemad on noored ja suurte haiglate õed.

2003. aastal mõtles välismaale minemisele 57 protsenti vastanutest, mis langes 2005. aastaks 51-le. Kindel otsus välismaale minna oli 2003. aastal kõigist vastajaist 5,2 protsendil, mullu 2,4 protsendil.

Kui 2003. aastal kavatses ligi pool õdedest (48 protsenti) lahkuda Eestist mõneks aastaks või alatiseks, siis nüüdseks on vähenenud pikemaajalise lahkumisplaaniga õdede hulk veerandile (25,6 protsenti).

Samuti esitleti täna sotsiaalministeeriumis uuringut Eesti arst 2005.

Uuringu koostanud Balu OÜ tegevjuhi Alar Sepa sõnul näitas uuring, et noored ei lähe arstiks õppima palga pärast, vaid kutsumusest ning huvist inimese vastu.

76 protsenti vastanutest nimetas arstikutse valikut mõjutanud teguriks huvi inimese vastu, 55 protsenti kutsumust, 47 protsenti mitmekülgseid töövõimalusi ja 42 protsenti hinnatud ametit.

Asjaolu, et arste napib ja nad saavad keskmisest kõrgemat palka, uuringu kohaselt arstiks õppima minemist ei mõjuta.

Allikas: Uuring: Eesti arstiõdede olukord on hea, PM