Sotsiaalministeeriumi tellitud uuringu läbiviija Liina Järviste sõnul võiks isade lapsehoolduspuhkus mõjuda ühtlustavalt meeste ja naiste palgatasemetele.

“Kui tööandaja mõistab, et meeste palkamine on sama riskantne kui naiste palkamine, siis muutub ka naise positsioon tööturul paremaks. Palgad ühtlustuvad ja naiste positsioon tööturul muutub samuti paremaks,” märkis Järviste ning lisas, et ühtlasi tõstaks see sündimiste arvu.

Uuringust selgus, et tööandjate suhtumine lapsehoolduspuhkusel olevatesse meestesse on positiivne. Samas võib see uuringu läbiviijate sõnul tuleneda ka sellest, et tööandjatel puudub otsene kogemus selliste isadega ning nad ei taju meeste laialdast lapsehoolduspuhkusele jäämise reaalset võimalust.

Allikas: Uurija: isade lapsehoolduspuhkusele jäämine ühtlustaks palgataset, Äripäev