Erinevatest ekspertidest koosnev riigireformi Radar hindamiskomisjon pani oma kaheksandas hindamisvoorus haldusterritoriaalse reformi lõpuleviimise eest valitsusele hindeks nelja, aga riigireformide jätkumise eest vaid ühe.

 

Allikas: Riigireformi Radar hindas haldusreformi edenemise heaks , TV3