MIKS ME SEDA TEEME?

Peame riigireformi oluliseks, sest:

 • riigireform on Eesti Vabariigi kestlikkuseks hädavajalik – elanikkonna vananemise ja töötajaskonna kahanemise tõttu muutub riigi pidamine üha kallimaks ja riigivalitsemine vajab muutusi;
 • riigireformi eesmärk peab olema võimekas, usaldusväärne ja jõukohane riik;
 • reform saab õnnestuda, kui on läbimõeldud ja eesmärgistatud ning ambitsioonikas, kärpimine üksi ei ole riigireform;
 • riigireformi teostamine mõjutab kõigi oluliste riigi valdkondade koostoimimist (nt haridus, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, turvalisus, ettevõtluskeskkonna arendamine jne).

MIDA SOOVIME SAAVUTADA?

 • vähendame segadust reformi elluviimisel, pöörame tähelepanu sellele, kuidas riigivalitsemise otsused toovad kaasa muutusi muude teemade korraldamisel;
 • osutame lahendustele ja toetame mõistlikke plaane, et poliitikakujundajad tegeleks riigireformi ellu viies eeskätt oluliste asjadega;
 • toome kodanikuühiskonna hääle nähtavaks ja aktiivsemaks riigielu korraldamisel.

KUIDAS ME SEDA TEEME?

Riigireformi radar koosneb kahest osast:
– jooksvad kommentaarid sündmustele;
– kvartaalne koondhinnang reformi edenemisele.

Hoiame riigireformi temaatikat pidevalt luubi all, avaldades jooksvalt juhtumipõhiseid kommentaare. Juhtumite abil tahame esile tuua riigivalitsemises lahendamata küsimusi, mis takistavad erinevate valdkondade arenguid, andes sellega ka riigireformile praktilisema sisu.

Kommentaaride autorid on nii riigivalitsemise asjatundjad kui ka praktikud, kes näevad riigi otsuste mõju oma tegevusvaldkonnas.

Kord kvartalis annab eri valdkonna esindajatest koosnev 12-liikmeline kolleegium riigireformi edenemisele konkreetse hinde.  Hindame edenemist (või tagasiminekut) neljal suunal – avalikud teenused, juhtimiskvaliteet, poliitikakujundamine, kulutõhusus. Samuti hindame reformiprotsessi ennast. Loe pikemalt, mida need suunad tähistavad.

RIIGIREFORMI RADARI KOLLEEGIUM

 • Külli Sarapuu, riigivalitsemise eskpert, PhD
 • Külli Taro, Õiguskantsleri Kantselei, PhD
 • Maarjo Mändmaa, Hoolekandeteenused AS juhatuse esimees
 • David Vseviov, Eesti Kunstiakadeemia professor
 • Jaak Aaviksoo, Tallinna Tehnikaülikooli rektor
 • Tiina Randma-Liiv, TTÜ Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, PhD
 • Arto Aas, Eesti Tööandjate Keskliidu juhataja
 • Tarmo Jüristo, Praxise juhatuse esimees
 • Ivo Suursoo, Eesti Infotehnoloogia Liidu asepresident
 • Liia Hänni, E-riigi Akadeemia, e-demokraatia vanemekspert, PhD
 • Rauno Vinni, Riigikontroll
 • Sven Pertens, TREV-2 Grupi juhatuse esimees
 • Heldur Meerits, ettevõtja
 • Gunnar Toomemets, Luminor Grupp, privaatpanganduse juht

ragari logo

Vaata ka

Vaata Riigireformi Radari lehekülge!