Eesti Tööandjate Keskliidu ja mõttekoja Praxis algatus Riigireformi Radar hindab riigireformi edenemist teises kvartalis puudulikuks; kolleegiumi hinnangul on edasiminek tagasihoidlik ja tegematajätmised kipuvad korduma. Kokkuvõtvalt võib öelda, et ekspertidel puudub kindlus, et valitus pingutaks riigi reformimisel piisavalt.

TV3 Seitsmesed Uudised tegid kokkuvõtte hinnangu esitluselt.

 

Allikas: Riigireformi Radar hindas valitsuse töö puudulikuks, TV3