Programm kutsub kogemustega spetsialiste oma erialaste oskuste ja teadmistega aitama kaasa vabaühenduste tööle ja nende eesmärkide elluviimisele.

Regionaalminister Siim Kiisleri sõnul annab vabatahtliku tegevuse pilootprogramm viie ministeeriumi ja ettevõtte oma ala spetsialistidele võimaluse aidata kaasa vabaühenduste tegutsemisele. „Sageli mõeldakse vabatahtliku töö all näiteks koristamist või talgupäeva või maratoniraja ääres sooja tee jagamist. Tegelikult on see mõiste palju laiem. Ja seda on välja toonud ka vabaühendused ise, et eelkõige oleks neil vaja mingi kindla valdkonna spetsialistide abi. Olgu selleks siis finantsnõu, kommunikatsioonialane konsultatsioon või juhtimisalased teadmised,“ selgitas Kiisler.

Selle programmi idee on, et tööandjad toetaksid oma töötajate tegutsemist vabatahtlikena. Eesmärgiks on viia kokku vabaühendused, kellel on puudus mingitest oskustest ja spetsialistid, kelle tööandjad vabatahtlikku tegevust toetavad.

„Võidavad kõik – spetsialistid saavad panna end proovile uues keskkonnas ja arendada oma erialaseid oskusi. Vabaühendused aga saavad neile arenguks vajalikke teadmisi,“ rääkis Kiisler programmi kasudest. „Samas saavad tööandjad endale aga motiveeritud töötaja, kellelt võib oodata ettevõtte tegevuste edendamiseks uusi värskeid ideid,“ lisas ta ja kutsus kõiki ettevõtjaid ja avaliku sektori asutusi mõtlema sarnase programmi elluviimise peale enda asutuses.

Regionaalministri sõnul tasub sellel teemal pilk peal hoida, vaatamata sellele, et käesolevas programmis osalejad on juba välja valitud. „Pilootprogrammi tulemused teeme kindlasti avalikuks, et ka need, kes täna selles ei osale, saaksid õppida ning midagi taolist enda asutuse sees ellu viia,“ selgitas ta.

Programmis osalevad sise-, keskkonna-, kultuuri-, majandus- ja kommunikatsiooni ning põllumajandusministeerium, Coca-Cola Hellenic, Eesti Energia, Elion, Swedbank ja Tallinna Vesi. Vabaühenduste poole pealt on esindatud kümme organisatsiooni, muuhulgas näiteks Eesti Skautide Ühing, Eesti Vähiliit ja Eesti Loomakaitse Selts.

Pilootprogramm viiakse ellu Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011 raames regionaalministri eestvedamisel.

Programmi kohta leiab lisainfot aadressil www.vabatahtlik.blog.com.

Vabatahtliku tegevuse aasta teiste sündmustega saab tutvuda siin: Euroopa vabatahtliku tegevuse aasta 2011.

Siseministeeriumi avalike- ja välissuhete osakond

http://www.siseministeerium.ee/121/

Allikas: Regionaalminister algatas testprogrammi profivabatahtlike kaasamiseks, Hea Kodanik