Tallinnas ja Tartus toimuvatel koolitustel jagatakse praktilisi soovitusi, kuidas tagada, et haridustulemused, karjääriteede valikud ja koolist väljalangemus oleksid vähem seotud sellega, kas õpilane on poiss või tüdruk. Eestis hakatakse tüdrukuid ja poisse valmistama sooliselt jaotunud valikute tegemiseks ette juba maast madalast ning neile peetakse vajalikuks ellu kaasa anda erinevaid oskusi.

Koolis poiste ja tüdrukute erinev kohtlemine mõjutab nii laste  enesearusaama sellest, kui osavad nad mingis aines on ja kui julged nad edaspidi mingis valdkonnas on kui ka reaalselt nende õpitulemusi, rääkis “Terevisioonis” Praxise töö- ja sotsiaalelu analüütik Helen Biin.

Praxise koolituste puhul hinnati positiivselt just seda, et poiste ja tüdrukute erinev kohtlemine asetati laiemasse elutee ja ühiskonna konteksti, näidates, kuidas kodus ja lasteaias alguse saav ja koolis jätkuv laste erinev suunamine viib erinevate võimalusteni ja riskideni hilisemas elus.

Koolitustel mõtestatakse bioloogilist ja sotsiaalset sugu; vaadatakse kas ja kuivõrd on soorollide ja stereotüüpide puhul tegu bioloogiliste erisustega, millal peaksime pigem rääkima sotsiaalselt konstrueeritud tähendustest ja kokkulepetest ning mida tähendab sooteadlikkus ja sooline võrdõiguslikkus ning kas see on sama, mis sooneutraalsus.

helen-terevisioonis-sooteadlikkus

Täispikka saatelõiku saad vaadata “Terevisiooni” järellindistuses.

Allikas: Eesti koolides saavad tüdrukud paremini hakkama kui poisid, ERR