Täna, 16. aprillil Riigikogus toimuval talendipoliitika seminari esitletakse mitut värsket analüüsi kõrgelt kvalifitseeritud välistööjõu juhtimisest Eestis ja uussisserändajate kohanemise toetamisest. Seminari korraldab mõttekoda Praxis koostöös Riigikogu majanduskomisjoniga Läänemere piirkonna programmi toetusel.

Seminari fookuses on talendipoliitika kui horisontaalse poliitikavaldkonna hetkeseis Eestis. Talentidena peetakse silmas kõrgelt kvalifitseeritud tööjõudu, eeskätt välispäritolu töötajaid ja ettevõtjaid, rahvusvahelisi üliõpilasi ja teadlasi ning samuti välismaal elavaid eestlasi.

Otseülekanne Riigikogust algab kell 9.30 ja kestab kuni 13.00.

09.30 – 09.40 Avasõnad Riigikogu majanduskomisjoni ja Praxise esindajatelt
09.40 – 10.20 Talendipoliitika juhtimise erinevad mudelid, Marcus Andersson (Tendensor, Rootsi)
10.20 – 10.45 Talendipoliitika senine juhtimine Eestis, Laura Kirss (Praxis)
10.45 – 11.00 Kohvipaus
11.00 – 11.30 Mudel talendipoliitika sekkumise planeerimiseks, Marcus Andersson (Rootsi)
11.30 – 12.00 Eesti sisserände poliitika võimalik lähenemine ning sisserändajate tugiteenuste arenguvajadused, Kats Kivistik (Balti Uuringute Instituut)
12.00 – 12.45 Arutelu ja kokkuvõte

Vaata videot siit

Allikas: Otseülekanne: Riigikogus arutletakse Eesti talendipoliitika üle, PM