Poliitikauuringute Keskus Praxis alustab projektiga „Noored dialoogis poliitikutega“. Projekti eesmärgiks on noorte ja poliitikute vahelise dialoogi arendamine, noorte poliitikast huvitatuse ning poliitikute avaliku vastutavuse suurendamine, toetamaks üldisemalt hea valitsemise põhimõtete rakendumist Eesti ühiskonnas. Projekt viiakse ellu koostöös Eesti Noorteühenduste Liidu (ENL) ning organisatsiooniga ”Ratastoolis poliitikahuvilised” (POW).

Noorte ning poliitikute dialoogi tekitamiseks tehakse kaks asja:

1. Luuakse noorte aktiivse osalusega erapooletu veebikeskkond, mis võimaldab eri viisil poliitikute tegevust vaadelda. Noored saavad kandidaatidele küsimusi esitada ning veebikülastajad saavad neid näha koos poliitikute vastustega.

2. Viiakse läbi noorte ning poliitikute reaalseid kohtumisi-diskussioone; Esimene poliitikute ja noorte vaheline kohtumine, osaluskohvik „Otsustavad need, kes valitsevad“ toimus 14. juunil, kuhu kogunes enam kui 50 noort poliitikahuvilist, et Eesti tuntud poliitikutega ühiskondlikult olulistel teemadel arutleda ning probleemidele lahendusi otsida.

Poliitikutest olid kohal Eiki Nestor, Peeter Kreizberg, Evelin Sepp, Silver Meikar, Mailis Reps, Aleksei Lotman, Indrek Saar, Hannes Astok, Liisa-Ly Pakosta, Kalle Palling, Maret Maripuu jt. Üritus sai väga head tagasiside nii noorte kui ka poliitikute poolt. Lisainfot nii kirjas kui pildis võib leida siit. Ürituse(te) läbi viimist toetab Viru Hotel Sokos.

Allikas: Noortele antakse võimalus poliitikutega näost näkku rääkida, Noorte hääl